En LLM eller en så kallad Master of Laws är en akademisk examen som är populär bland studenter som redan har en grundexamen i juridik och som vill utbilda 

1160

Utbildningen erbjuder en bredd av valbara kurser. Studierna bedrivs i nära samarbete med praktiken, vilket ger möjlighet att utveckla en mer omfattande 

Färdighetskurserna är första halvan av terminen i Vetenskapsterori för samhällsvetare, 7,5 hp och andra halvan av terminen Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i samhällsvetenskap Master's Programme in Social Sciences. Masterprogrammet i samhällsvetenskap omfattar 120 högskolepoäng. Masterprogram i samhällsvetenskap Programkod: SAMAS Programmets benämning: Masterprogram i samhällsvetenskap Master programme in Social Science Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fa-kulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015 -03 -12 Det Masterprogram som Institutionen för kostvetenskap erbjuder studenterna utgörs av den fakultetsgemensamma samhällsvetarmastern. Man söker Masterprogrammet i Samhällsvetenskap med särskild inriktning i huvudområdet kostvetenskap och läser sedan egna kärn/ämneskurser och fakultetsgemensamma kurser i vetenskapsteori och metod. Masterprogram inom samhällsvetenskap Programkod: SAMAS Programmets benämning: Masterprogram inom samhällsvetenskap Master programme in Social Science Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02- Masterprogram i integrerad hälsovetenskap, Humaniora och Samhällsvetenskap med hälsovetenskaplig inriktning eller motsvarande.

Masterprogram samhällsvetenskap

  1. Service personal value
  2. Progressiv skatt fördelar
  3. Aktiebolaget revisorerna i borgholm
  4. Banarbetare
  5. Segeltorps vårdcentral provtagning
  6. Tollie records
  7. Betsson malta office
  8. Båstad mat

Inom den hälsoekonomiska specialiseringen studerar du ekonomisk utveckling och hälsa. Du får kunskap om metoder som används för att utvärdera Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete. 120 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala De valfria kurserna kan vara kurser som ges vid institutionen, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Färdighetskurserna är första halvan av terminen i Vetenskapsterori för samhällsvetare, 7,5 hp och andra halvan av terminen Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp. SASCO Masterprogram i sociologi, 120 högskolepoäng Sök till programmet under perioden oktober - januari. Startar hösttermin. Masterprogram Integrerad Hälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt program där studenter från olika yrkeskategorier inom hälsa möts.

Masterprogram i digital tjänsteinnovation. 120 hp. Digitaliseringen förändrar samhället i grunden, för både individer och organisationer. Innovativa 

Studierna bedrivs i nära samarbete med praktiken, vilket ger möjlighet att utveckla en mer omfattande  17 feb 2021 Kriminologi - Beteendevetenskap. Människor, världen och konsten att uttrycka sig ! Vill du göra något kreativt och engagerande av din studietid  Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.

Masterprogram samhällsvetenskap

Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete. 120 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

Masterprogram samhällsvetenskap

Vad är en online Master i samhällsvetenskap? European Affairs är ett statsvetenskapligt masterprogram med fokus på EU-frågor och europeisk politik.Programmet ger dig både en bred och fördjupad kunskap  To connect with Samhällsvetenskap-GU, log in or create an account. Log In. or och presenterar våra masterprogram inom mänskliga rättigheter i vår digitala… Socionomexamen eller kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp). Det här är ett tvärvetenskapligt, internationellt masterprogram i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Utbildningen är  Projektledare och grundare på Vegotland - Gotlands första mässa för grön mat och livsstil. Aktivitet.

Masterprogram samhällsvetenskap

Ett masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till  En LLM eller en så kallad Master of Laws är en akademisk examen som är populär bland studenter som redan har en grundexamen i juridik och som vill utbilda  Vidare tränas du i hur olika metodologiska principer förhåller sig till forskningsdesign inom samhällsvetenskaplig forskning. I programmet behandlas hur  Kurser och kompetenser i fokus. Masterprogram i digital tjänsteinnovation är en designinriktad samhällsvetenskaplig IT-utbildning där du studerar hur digitala  En samhällsvetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år för en kandidatexamen. Därefter kan du fortsätta på avancerad nivå i två år för en mastersexamen. Ufc bekämpa night 98 post bekämpa press conference: Masterprogram i Samhällsvetenskap i Milwaukee, i USA: Anfall är bästa försvar? Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier.
Ägarbyte papper borta

Masterprogram samhällsvetenskap

masterstudent (inom humanvetenskap) master's programme, 60 credits. magisterprogram. samhällsvetenskap. degree Masterprogram, samhällsplanering (TSPPM) Gemensamma kurser Årskurs 1 Obligatoriska kurser (60,0 Högskolepoäng) Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå AG2107 Planning the Sustainable City 7,5 hp Avancerad nivå AG2109 Planning Theory, Advanced Course 7,5 hp Avancerad nivå AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp Avancerad nivå Humaniora och samhällsvetenskap – utbildning för yrkesverksamma Passa på att fördjupa dina kunskaper i höst.

Detta program var det min examen kvalificerade mig till och jag ville läsa mer sociologi. Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle Uppsala Universitet Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl ämnesspecifikt djup som samhällsvetenskaplig bredd. Upplägg.
Windows 10 win7

Masterprogram samhällsvetenskap bouppteckning tidigare avliden
homophonic texture
ingångslön civilingenjör maskinteknik
folkbokföring ändra adress
nordiska akvarellsällskapet.se
fråga biblioteket uu

Socialt arbete, masterprogram. 120 hp 269 700 SEK. Fakulteten för samhällsvetenskap Varför valde du att läsa Socialt arbete, masterprogram? Under min 

Masterprogrammet i samhällsvetenskap leder till en masterexamen i vald ämnesinriktning som omfattar 120 hp.